تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe
1397/10/17 تعداد بازدید: 320
print
تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/11/6 نام استاد:مهندس زارع پور

عنوان دوره :تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

تاریخ برگزاری : 97/11/6 لغایت 97/12/6                روزهای برگزاری : روزهای زوج                      شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 11-8                 ساعت آموزش : 56ساعت

پیش نیاز: کارورعمومی رایانه شخصی - کاردانی وکارشناسی رشته های عمران

منابع آزمون ورودی : آیین نامه زلزله 2800- مبحث 9و10مهارت ملی ساختمان

تاریخ آزمون ورودی : شنبه 97/11/6 ساعت 9صبح