اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe
1397/09/20 تعداد بازدید: 499
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safeجهت شرکت در کلاس طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

علیرضا نجارایزدپناه معین موحدی نیا- میلادپیکانی- محمدرضا حامد نجاتیان مصطفی سعیدی زاده

سیدعلیرضا معاون شهیدی محمدحسین نخعی-محمدمومنی عنبران سولمازمهدی سوزنی بنیامین طارقیان

ایمان لطفی قرائی امین حسینی نفیسه عین افشار- امیرحسین قصابی سینا سلطانپورخزاعی- فرزادصابر تنها

امیرحسین رجب زاده نامقی امیرجمالی فر

 

محل برگزاری دوره: مرکز ارم طبقه دوم اتاق 305 کارگاه تکنولوژی ساختمان

شروع دوره آموزشی: یکشنبه  25 آذر ماه ساعت 8 صبح

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2659801/312998/a09313ef53aa6468174eb62973dbea04

 مهلت ثبت نام درپورتال سازمان تاروز یکشنبه 25 آذراست .