اسامی قبول شدگان نهائی دوره تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe
1397/07/23 تعداد بازدید: 519
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

 

 

لینک ثبت نام : http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2630045/312998/9c3b0849691d320b0ed44e7f2f1c195a

 

ردیف

کارآموزان

1

محمدبذرافشان مقدم

2

علی صبوحی

3

وحید جاویدمداح

4

محمدرضا اکبری

5

معین آشفته بیرکی

6

وحید قلی نژاد زوارم

7

محمدامین میری

8

فرشادخاکشوربرجی

9

وحیدحسین پور

10

ایمان نبوی زاده

11

علی برزگرطرقبه

12

سیدعلیرضا تقوی

13

محمدرضا باقری دلوئی

14

امیررضا صاحبی

15

سهیلا شفیعی سه گنبد

16

آسیه ملکی

17

سمیراکیوانی دلوئی