اسامی قبول شدگان نهائی دوره تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
1397/07/21 تعداد بازدید: 571
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

 شروع کلاس شنبه 28/7/97 ساعت 30/8 صبح درمرکز ارم طبقه 2 کارگاه تکنولوژی ساختمان اتاق 305تشکیل می شود.

عدم حضوردرجلسه اول به منزله انصراف ازدوره است

         لطفا" قبل ازتاریخ 28/7/97 ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی بفرمایید .

 

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2630034/312998/637053a35050f2fe4b87ca399f162e6f

 

 

 

ردیف

افراد ذخیره

16

محمدمهدی کرابی

17

سجادعنبرسوز

18

سیدمحمدمدنی

19

سمیرا کیوانی دولوئی

20

محمدامین میری

21

حمید گلابچی

آوردن لپ تاپ برای افرادذخیره درکلاس ضروری می باشد

 

ردیف

کارآموزان

1

محمدنورافشان مقدم

2

علی برزگرطرقبه

3

ایمان نبوی زاده

4

محمدناصر نبوی

5

محمدگندم کار

6

علی باغدارنیا

7

سهیلاشفیعی

8

علی صبوحی

9

فرشادخاکشور

10

سیدعلیرضا تقوی

11

سیدسعید سیری واعظ

12

محمدرضا اکبری

13

آیدین منظمی

14

وحید جاوید

15

امیررضاصاحبی