بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
1397/04/20 تعداد بازدید: 534
print
	بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره: 97/5/21

عنوان دوره :  بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)


                    تاریخ برگزاری دوره : 97/5/21 لغایت 97/7/3              

 

                                 روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه                                                                                                                                                                                                                  شیفت : صبح


ساعت برگزاری دوره: 8تا11/30


منابع آزمون ورودی : ایمنی وبهداشت کار(مقدماتی)


تاریخ آزمون ورودی : 97/5/21 ساعت 9صبح