بکارگیری HSEدرصنایع مقدماتی
1397/02/16 تعداد بازدید: 534
print
بکارگیری HSEدرصنایع مقدماتی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره : 97/2/30

 

 

                                                          عنوان دوره : بکارگیری HSEدرصنایع مقدماتی  

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/2/30 لغایت 97/4/3                       روزهای برگزاری دوره : یکشنبه وسه شنبه                       شیفت : صبح

 

        ساعت برگزاری : 8تا12                      پیش نیاز: ندارد                    منابع آزمون : کتاب حفاظت صنعتی آقای بابک کاظمی 

 

                                                       تاریخ آزمون ورودی : یکشنبه مورخ 97/2/30 ساعت 9 صبح