اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان
1398/10/28 تعداد بازدید: 332
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان طبق جدول زیر اعلام میشود.

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 10 ساعت

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان

 

فاطمه ابراهیمی ناصراژدری محمدآقاسی زاده سید مجتبی باقری ثانی علیرضا بیات- دانیال دیزبادی طرقی -

شایان رحمانیان مهدی زاهدی محبوب زینب زغیرزاده احمدی احسان صدیقی رضا طوسی مهران علی پور-

زهراعلیزاده امیرقربانعلی زاده جاغرق علی مرادزاده محمدحسین نخعی احمد رضا عامری مهساسادات هاشمی

سلمان محسنی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه 2 اتاق 305

-          شروع کلاس : روز دوشنبه 98/10/30 ساعت 8 صبح

-          لطفا" قبل از تاریخ 98/10/30 ثبت نام خود رادرپورتال سازمان قطعی نمائید .

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3061822/312998/f8fd67dcd1d8501b3313bd501fa46701