بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان
1398/10/17 تعداد بازدید: 136
print
بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/28 نام استاد: مهندس زارع پور

 عنوان دوره : بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان

تاریخ برگزاری : 98/10/28 لغایت 98/11/12          روزهای برگزاری : روزهای زوج          ساعت برگزاری : 13-8  

شیفت : صبح      ساعت آموزش : 30ساعت 

پیش نیاز: لیسانس عمران       منبع آزمون ورودی : جزوه آقای دکتررسولی 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه مورخ 98/10/28 ساعت 9صبح