برگزاری همایش پردازش تصویر و بینایی ماشین
1396/09/12 تعداد بازدید: 64
print
برگزاری همایش پردازش تصویر و بینایی ماشین

 

زمان برگزاری : سه شنبه 96/09/14 ساعت 10:00  الی  13:00

 

لینک ثبت نام

 همایش آموزشی پردازش تصویر و بینایی ماشین