برگزاری سمینارهای آمورشی رایگان به مناسبت ایام الله دهه فجر در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم
1397/11/16 تعداد بازدید: 113
print
برگزاری سمینارهای آمورشی رایگان به مناسبت ایام الله دهه فجر در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

سمینار آموزشی سرویس و نگهداری خودرو ساعت ۱۲ سمینار آموزشی زبان بدن ساعت۱۳ سمینارهای فوق رایگان و حضور برای عموم آزاد است