برگزاری دوره کارآفرینی مقدماتی - ویژه خواهران
1396/07/19 تعداد بازدید: 82
print
برگزاری دوره کارآفرینی مقدماتی - ویژه خواهران

عنوان دوره : کارآفرینی مقدماتی

تاریخ برگزاری دوره :96/07/29 لغایت96/08/25 روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه  صبح

تاریخ آزمون ورودی96/07/29  می باشد

جهت اطلاعات بیشتر به منوی دوره های آموزشی -> مالی و بازرگانی مراجعه کنید