برگزاری دوره مهارتهای فروش-ویژه برادران
1396/07/17 تعداد بازدید: 120
print
برگزاری دوره مهارتهای فروش-ویژه برادران

عنوان دوره : مهارتهای فروش

تاریخ برگزاری دوره :96/07/24 لغایت96/08/20 روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه  عصر

تاریخ آزمون ورودی96/07/24  می باشد

جهت اطلاعات بیشتر به منوی دوره های آموزشی -> مالی و بازرگانی مراجعه کنید