اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویس VHDL
1397/09/25 تعداد بازدید: 298
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویس VHDL

متقاضیان دوره مذکورجهت تکمیل ظرفیت در روزهای دوشنبه مورخ 97/9/26 وچهارشنبه مورخ 97/9/28به کارگاه مربوطه مراجعه نمایند.

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویس VHDLطبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویس VHDL

مسعودشیبانی -  عماد استادی مقدم جلیل کریمی نعمان عطیه اسکندری احسان رخشانی زاده -

مهتاب خان محمدیان مسعودتحققی عرب ملیحه زارع

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 307 کارگاه رباتیک  

-          شروع کلاس : روز دوشنبه مورخ 97/9/26 ساعت 8 صبح

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان:

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2682584/312998/9a93875404c2a908d266813f5ede4e74

-          لطفا" قبل از97/9/26 ثبت نام خود را درپورتال سازمان قطعی نمائید