اسامی قبول شدگان نهائی دوره برنامه نویس VHDL
1397/08/19 تعداد بازدید: 395
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره برنامه نویس VHDL

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره برنامه نویس VHDL

 شروع کلاس یکشنبه 97/8/20 ساعت 8/30 صبح درمرکز ارم طبقه 2 کارگاه رباتیک اتاق 307تشکیل می شود.

عدم حضوردرجلسه اول به منزله انصراف ازدوره است

         لطفا" قبل ازتاریخ 97/8/20 ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی بفرمایید .

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2650995/312998/9849badbdb37d1ca2473e918b0f53026

 

ردیف

کارآموزان

1

مهدی حدادیان

2

علی پژهان

3

حسن آبیار

4

فاطمه بیستونی

5

شهلاشادپی

6

شبنم اسفندیاری

7

ساراایوبی

8

فائزه پورثانی

9

منیره دانشورقله زو

10

علی مهربان

11

ابوالفضل بزازان

12

دنیاصبوری

13

مهدی محمدزاده حصاری

14

حمیدرضا صندوقدار

15

سیده سوگند صالح

16

ساراخرسند

17

محمدحسین مجیدی

18

فرزادحسینی شارک