اسامی قبول شدگان نهائی دوره برنامه نویس VHDL
1397/08/19 تعداد بازدید: 471
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره برنامه نویس VHDL

 

ردیف

کارآموزان

1

مهدی حدادیان

2

علی پژهان

3

حسن آبیار

4

فاطمه بیستونی

5

شهلاشادپی

6

شبنم اسفندیاری

7

ساراایوبی

8

فائزه پورثانی

9

منیره دانشورقله زو

10

علی مهربان

11

ابوالفضل بزازان

12

دنیاصبوری

13

مهدی محمدزاده حصاری

14

حمیدرضا صندوقدار

15

سیده سوگند صالح

16

ساراخرسند

17

محمدحسین مجیدی

18

فرزادحسینی شارک