برنامه نویس VHDL- برگزاری دوره به صورت مجازی
1399/05/16 تعداد بازدید: 398
print
برنامه نویس VHDL- برگزاری دوره به صورت مجازی

تکمیل ظرفیت به تعداد 7نفر

 عنوان دوره : برنامه نویس VHDL- برگزاری دوره به صورت مجازی 

تاریخ برگزاری : 99/5/25 لغایت 99/6/17      روزهای برگزاری : شنبه- یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه        شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 11-8              ساعت آموزش : 90ساعت 

پیش نیاز: یک زبان برنامه نویسی و کاردانی رشته های برق _کامپیوتر - آی تی 

منبع آزمون ورودی : مدارمنطقی 

آخرین مهلت پیش ثبت نام دردوره : یکشنبه مورخ 99/5/19 ساعت 10صبح

تاریخ آزمون ورودی : چهارشنبه مورخ 99/5/22 ساعت 10صبح

 لینک دسترسی به سامانه آزمون مجازی

www.lms3.eqbal.ac.ir

نام کاربری : شماره تلفن همراه بدون صفر اول

رمز عبور: 123456