برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *
1398/10/21 تعداد بازدید: 153
print
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/11/6 نام استاد: مهندس مهری

 عنوان دوره : برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

تاریخ برگزاری :  98/11/6 لغایت  99/2/11                           روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه      شیفت : صبح

ساعت آموزش : 170ساعت             ساعت برگزاری :13-8  

پیش نیاز: کاردانی رشته های کامپیوتر - فناوری اطلاعات - IT - کارورعمومی رایانه شخصی

تاریخ مصاحبه ورودی : یکشنبه مورخ 98/11/6 ساعت 9صبح