برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab
1398/04/13 تعداد بازدید: 265
print
برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/30 نام استاد: مهندس زمانی

 عنوان دوره : برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUIدرmatlab

تاریخ برگزاری : 98/4/30 لغایت 98/5/20          روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه         شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8               ساعت آموزش : 50ساعت 

پیش نیاز: کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها- کامپیوتر- IT- روباتیک - مکاترونیک - عمران - مهندسی پزشکی 

مفاد آزمون ورودی : آشنائی با matlab

تاریخ آزمون ورودی: یکشنبه مورخ 98/4/30 ساعت 9صبح