برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی)
1398/07/15 تعداد بازدید: 385
print
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/7/23 نام استاد: مهندس میرزایی

 عنوان دوره :برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 98/7/23 لغایت 98/9/12            روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه            شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8            ساعت استاندارد : 96ساعت 

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها 

تاریخ مصاحبه ورودی : سه شنبه مورخ 98/7/23 ساعت 9صبح