ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)
1397/10/15 تعداد بازدید: 536
print
ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/11/6 نام استاد: مهندس زارع پور

عنوان دوره : ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/11/6 لغایت 97/12/8                  روزهای برگزاری : روزهای زوج                شیفت : عصر

ساعت برگزاری : 18 لغایت 14/30          پیش نیاز: لیسانس عمران            ساعت آموزش : 50ساعت

منبع آزمون ورودی : کتاب مدیریت hseپیمانکاران درپروژه های عمرانی - نویسنده : رضا عامری - انتشارات فدک

تاریخ آزمون ورودی : شنبه 97/11/6 ساعت 15عصر