اسامی قبول شدگان نهائی دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)
1397/08/24 تعداد بازدید: 653
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره ایمنی وبهداشت حرفه ای درکارگاههای ساختمانی (hse)

 شروع کلاس یکشنبه 97/8/27 ساعت 8/30 صبح درمرکز ارم طبقه 2 اتاق 305 کارگاه تکنولوژساختمان تشکیل می شود.

عدم حضوردرجلسه اول به منزله انصراف ازدوره است

         لطفا" قبل ازتاریخ 97/8/27 ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی نمایید.             

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2659791/312998/96eb7f9e05479c17890a95adf8cd5c29

 

ردیف

کارآموزان

1

مصطفی سعیدی زاده

2

وحید حسین پور

3

محمدحسین نخعی

4

علی محب علی

5

محمدرضا حامد نجاتیان

6

محمدرحمتی

7

نسیم طارقیان

8

معصومه صبوری

9

الهه شهرکی

10

سیدمیلاد سعادت

11

رضا عبدالرحیمی

12

امیرحسین مهدیزاده

13

زهره حسین زاده

14

پیمان حسن زاده

15

محمدبذرافشان

16

محمودعلیزاده

17

علی حسن پورمقدم

18

علی صبوحی

19

محمدآقاسی زاده

20

امیررضا محبی

21

محمدجوادابراهیمی

22

معین موحدی نیا

23

سیدمهدی موسوی

24

جوادسالاری