انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی
1398/01/26 تعداد بازدید: 85
print
انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/2/7 نام استاد: مهندس ثابت

 عنوان دوره : انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی

تاریخ برگزاری : 98/2/7 لغایت 98/2/18         شیفت : صبح           ساعت برگزاری : 13-8              ساعت استاندارد : 40ساعت 

روزهای برگزاری : شنبه - یکشنبه -دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 

پیش نیاز: لیسانس عمران یا معماری 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه مورخ 98/2/7 ساعت 9صبح