اسامی قبول شدگان قطعی دوره اصول وفنون مذاکره
1397/05/20 تعداد بازدید: 691
print
اسامی قبول شدگان قطعی دوره اصول وفنون مذاکره

مورخ 97/5/20 ساعت 15 عصر جهت تعیین شیفت به مرکز مراجعه فرمایید

 

به نام خدا

افرادمشروحه زیردرآزمون ورودی دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره پذیرفته شده اند

لذا باعنایت به استقبال کارآموزان عزیزازدوره ،کمیته آموزشی مرکز تصمیم دارد که یک گروه درشیفت عصرویک گروه درشیفت

صبح تشکیل دهد،بنابرین کلیه عزیزانی که نام آن ها بعنوان قبولی اعلام شده لازم است درساعت 15 1مروز 20 مرداد به مرکز آموزش ارم  وکارگاه وب درطبقه

اول مراجعه وشیفت خود را انتخاب نمایند

1.      هادی                رحمتی

2.      علیرضا             شادکام

3.      شهاب الدین         راهداری

4.      رضا                 بهرامی

5.      امین                  قنبری راد

6.      رضا                 پرستارخرمی

7.      محمدحسین          ناصری

8.      علی                 چراننده

9.      علیرضا             جندقی

10.  محمدرضا           صادقی فاضل

11.  محسن               سلطانی

12.  سیدمصطفی        خطیبی

13.  محمد                شادکام

14.  محمد                زاهدی

15.  میلاد                سبزواری

16.  سلمان               محسنی

17.  مهرداد              سطان زاده

18.  مهرداد              کام شاد

19.  محمد                رحمتی

20.  عمار                رضوی

21.  محمود              علیزاده

22.  سید علی            موسوی نیشابوری

23.  امیرحسین          اخوان

24.  امیر                 مرادبند

25.  مرتضی            مقدسیان

26.  رضا                امینی

27.  علی                 توکلی کارشک

28.  سعید                عبدا... زاده

29.  امید                 علیخانی

30.  محسن              ابراهیمی

31.  امرحسین           فرحی

32.  محمد                یاردهنوی

33.  محمدسعید          اساسی

34.  محمد               رحمانی

35.  سیدمحمود         دیماسی

36.  علی رضا         دهقان پور

37.  مهدی              خضری

38.  سجاد              افشاری

39.  عباسعلی          حصارنوی

40.  مهدی              پورپیله کش

41.  علی رضا        حاتمی مهر

42.  محمود            ثابت دیزاوندی

43.  امید               پویان

44.  داوود             بابادی

45.  حمید              محمودی

46.  مسعود           صدقیانی

47.  رضا             روحانی

48.  امیرمحمد       وهاب غفوریان    

 

                                                                           موفق باشید – واحد آموزش ارم