اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 1
1398/03/08 تعداد بازدید: 454
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 1

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 1طبق جدول زیر اعلام میشود.

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 12 ساعت

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 1

محمدرضا زاهدی نسب علی ساقی اسماعیل والی تل گه رامین کاظمی گل خندان ایمان اهری هاشمی -

هومان  گل کاریان سعیده اناوی نیلوفربیرامی سعید آباد- وجیهه السادات قائمی طلب- راضیه جوانروح-

طنازمسلم محمدمرادعلیزاده طاهره السادات هاشمی مرجان قوچانیان سیدحسین صابری پستچی-

زهراابراهیم زاده النازخلیلی الهه وفائی باغ سیاهی عاطفه کوثر-عباس اردشیری حصار-فاطمه سالاری

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه اول اتاق 201 کارگاه نرم افزارهای تخصصی  

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان

 

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2781653/312998/e986fa220bf11ea6e69686caf75f7f73