استفاده از نرم افزار spss درجه 2
1398/02/21 تعداد بازدید: 163
print
استفاده از نرم افزار spss درجه 2

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/3/4 نام استاد: مهندس حسینی

 عنوان دوره : استفاده از نرم افزار spss درجه 2

تاریخ برگزاری : 98/3/4 لغایت 98/3/8           روزهای برگزاری : شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 

ساعت برگزاری : 13-8                ساعت آموزش : 24 ساعت                 پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها- کارورعمومی رایانه شخصی 

منبع آزمون ورودی: مباحث آماری 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه 98/3/4 ساعت 9صبح