اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2
1397/10/24 تعداد بازدید: 623
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2

 

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2

تاریخ شروع کلاس : سه شنبه مورخ 25/10/97 ساعت 30/8 صبح

محل تشکیل کلاس : مرکزارم طبقه 1 کارگاه نرم افزارهای تخصصی


1

حامدراد

13

فائزه عدالتیان

2

سارا قانی

14

منیره کاشفی راد

3

سلمان محسنی

15

مناصبور

4

محسن تقوی

16

مهدیه چوپان زاده

5

یاسمین آقازاده

17

زهراغلامی

6

بهاره قاسمی

18

مسعود برادران

7

جوادریگی

19

صدف توکلیان

8

مهلا طایفی

20

فرخنده عدالتیان

9

بهنام میرزایی

21

ناهید شریعتی

10

حسین سمویی

22

مهدی کزلان طوسی

11

محسن طلایی پور

23

امیرحسین آذرشب

12

محمدمهذب طلاب

 

 

 

 لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2682112/312998/37e56141e5218ce2e86036e23e2a1aea