اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره مدیریت بازاریابی
1397/04/19 تعداد بازدید: 637
print
اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره مدیریت بازاریابی

تاریخ شروع کلاس : روز یکشنبه مورخ 97/4/24 ساعت 8صبح

اسامی کارآموزان پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت بازاریابی  

شروع دوره روز یکشنبه 97/4/24ساعت 8صبح لطفا قبل از 24 تیرماه در لینک ثبت نام خود را قطعی بفرمایید

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2543664/312998/59d4411ee024d544f7595312fd80d8a4

 

 

ش

کارآموزان

کارآموزان(ذخیره)

1

ماندانامحمودی

علیرضا بهشتی مشهدی

2

المیراشهناز

بهنازشجاع

3

رضا نوداماد

امیرگوهری

4

سروش علیخانی

سیدمحمداعتضادی

5

مرتضی مقدسیان

 

6

خسروحافظی مطلق

 

7

النازامیدوار

 

8

فریباجعفری

 

9

امیرعباس عنبری

 

10

النازشهناز

 

11

مهردادسلطان زاده

 

12

سلمان محسن زاده

 

13

هنگامه خزاعی

 

14

سیدمیلادموسوی

 

15

احسان قنبری

 

16

الهه شهرکی قدیم

 

17

شایان رضائیان

 

18

نفیسه خجسته پور

 

19

زینب جامچی

 

20

مبیناتقی زاده