اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
1398/07/14 تعداد بازدید: 609
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLABطبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

 

 

مهسابدیعی رضوی ملیحه خوش خلق هانیه حسینی صفیه خجسته چی سیدمحمدعلی ناصری

محمدحسن طهاری محسن ملازاده امیرحسین ارباب احسان طاهر سلیمانی سیده عطیه هوشیارحسینی -

ریحانه تقدیری محمدرضا فرهادپور-میثم کاظمی احسان قاسمی پور-شهرزادهاشمی محمدیوسفی -  مسعودمحمودی  -سمیه زهانی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه 2 اتاق 307

-          شروع کلاس : روز دو شنبه مورخ98/7/15 ساعت 8/30 صبح

لطفا" قبل ازتاریخ 98/7/15 ثبت نام خود را درپورتال سازمان قطعی نمائید .

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2947205/312998/1a958db2dfbf613da68cc5218cb9d198