اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره های kab-python-gui-5s
1399/02/18 تعداد بازدید: 478
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره های kab-python-gui-5s

شروع کلاسها شنبه مورخ 99/2/20ساعت 8 الی 11صبح

 

شروع دوره های آموزشی کارآفرینی با رویکرد kabسطح مقدماتی و ساماندهی محیط کار5s و برنامه نویسی python و برنامه نویسی با استفاده ازواسط گرافیکی GUI درmatlab روز شنبه مورخ 20/2/99 ساعت 8 الی 11 صبح

 

لینک دسترسی به سامانه آموزش مجازی

www.lms3.eqbal.ac.ir

نام کاربری : شماره تلفن همراه بدون صفر اول

رمز عبور: 123456

کارآموزان محترم لطفا " هرچه سریعتر نسبت به ثبت مشخصات خود درپورتال سازمان اقدام نمایند .      

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی کارآفرینی با رویکرد kabسطح مقدماتی

1-علی بنادکی 2-خاطره بیغم 3-نرگس پنجاهی4-سید امیرحسین جعفری 5-حسن حقدادی6-حانیه خاکشورنیا7-رسول خطیبی فرد

8-حامددوستی 9-تکتم رحیمی شعرباف مقدس 10- فرزانه رمضانی قرقی 11- سیدمحمودزمانیان کشفی 12- سعید سالاری اصل

13-حانیه صالح آبادی14-عادله کاشفی 15- ویدا مخمل باف 16- نادرمرادی تولایی 17- سروش مهربان 18- سلیمه میرشاهی

19- فرهنگ نادری 20- امیرنیک خوی21-علی سازگارنیا  22 - مصیب معروفی

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3114461/312998/034326c6cc0e051ec0a22916a52a741b

 

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 25 ساعت

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی ساماندهی محیط کار5s طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی ساماندهی محیط کار5s

1-محسن ابراهیمی 2- امیراشرف زاده 3- ندا بذرافشان مقدم 4- امیربهرام فر5- مهدی حسینی فاطمی 6-سیدحامدحسینی فدک

7- محمدخالقی 8- علی خدادوست 9- مهدی رمضانیان 10- میلاد سنجیده 11- وحید صمدیه 12- سمیراعاشوری کاریزکی

13- وحید علی زاده 14-امیرعلی زاده 15-احمدرضا عین افشار16- علی اصغرفرهنگ 17-ریحانه کاشف قربان پور

18-حمید محمودی19-علی مردانی 20- آذین نادری 21-علیرضا نژاسماعیل تولا22-اسدالله یزدی نژاد

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3116713/312998/034326c6cc0e051ec0a22916a52a741b

 

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 9 ساعت

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی pythonطبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی python

1-فاطمه انصاری نیک 2-الهه باغانی 3-راضیه بزی اصغر4-ریحانه تقدیری 5-مهسا جاودان مهر6-شیرین حاجی زاده 7-سانیا

حقدادی8-عصمت دولت آبادی9-نفیسه رضایی ماریانی10- نداسنچولی 11- افسانه شرفی 12- مهشید صالحی 13-دنیاصبوری

14-عاطفه صنیعی 15- مریم غلامزاده 16- فائزه فیروزی فر 17-نفیسه قنبری فر 18-منیره کاشفی 19- منیره موسوی دوست       

20-سیده آرزو میرجلیلی 21-فاطمه وحدتی نیا

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3114446/312998/034326c6cc0e051ec0a22916a52a741b

 

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 40 ساعت

 

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی با استفاده ازواسط گرافیکی GUI درmatlab طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی با استفاده ازواسط گرافیکی GUI درmatlab

1-محمدآقاسی زاده 2-احسان جعفری طرقی 3- سید محمدخادم باشی 4- مائده درودی 5- سید میلاد رحیمدادی 6- یونس رضوانی

فر 7- مهری رمضانزاده 8- اعظم روان بخش آزاد 9- منا زارعی 10- نفیسه عین افشار11- الهام فتاحی12- بهاره فرهنگی

13- سمیه فریدون مقدم 14- رضا قاسمیان 15- سید امیرعلی کلاتی 16- فهیمه مروی 17- عارف مستاجر حقیقی 18-حمید

میرزاپور19-مینا ناصری نسب 20-امیرمحمدنقوی

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3114582/312998/034326c6cc0e051ec0a22916a52a741b

 

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 25 ساعت