اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیر کسب وکارالکترونیکی
1399/09/13 تعداد بازدید: 111
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیر کسب وکارالکترونیکی

برگزاری دوره به صورت مجازی

شروع دوره آموزشی مدیرکسب وکارالکترونیکی

 

یکشنبه مورخ 99/9/16ساعت 8صبح

شروع کلاس روزهای شنبه تا چهارشنبه  ازساعت 8 الی 11

کارآموزان محترم لطفا" هرچه سریعتر ثبت نام خودرادرپورتال سازمان قطعی نمایید .

 

لینک دسترسی به سامانه آموزش مجازی

برای پذیرفته شدگان ارسال می گردد

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی مدیرکسب وکارالکترونیکی طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره آموزشی مدیرکسب وکارالکترونیکی

1-محمدسعید اساسی 2-محمدآقاجان زاده خوی3-مهدی آقاجان زاده خوی 4-محمدجواد نظری ثابت

5-مریم ملکوتی سمنانی 6-آفرین حق دوست 7-سیدمحمدولی کلاتی 8-ملیحه بجنوردی صفرقلعه 9-مرتضی

بهشتی مقدم توپکانلو10-محمدحسین ناصری 11-فهیمه کفاش زاده محلاتی 12-آرش لشکرنویس تفرشی

13-علیرضا بهشتی مقدم توپکانلو 14-سعید قدرتی فرخد 15-امید خیرخواه 16-سیده مریم منتظری

17-نرگس نخعی مقدم گازار18-هومن صفرزاده دامغانی

لینک ثبت نام درپورتال سازمان :

برای پذیرفته شدگان ارسال می گردد

تذکر مهم : درج عکس درهنگام ثبت نام درپورتال سازمان الزامی می باشد