اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی
1397/09/08 تعداد بازدید: 922
print
 اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی

 

 

اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی
ردیف  نام ونام خانوادگی ردیف  نام ونام خانوادگی
1 سیدسعید سیدی واعظ  16 سیدمهدی موسوی 
2 سیدمحمدمدنی طلب  17 محمد   نقی پوربرج
3 امیررضا صاحبی  18 احسان فردی
4 محمدرضا اکبری  19 بهزاد نجم الدینی 
5 جوادنصیری  20 محمدبذرافشان مقدم 
6 محمدشمشیری گوارشک  21 امیر  محمدزاده شادمهری 
7 وحید جاوید مداح سوم  22 محمد نجفی 
8 علی صبوحی 23 فرزاد صابرتنها
9 سیدعلیرضا معاون شهیدی  24 سینا  سلطان پورخزائی 
10 محمدگندم کار 25 علی حسن پورمقدم 
11 آیلین منعمی  26 معین  موحدی نیا
12 سهیلا شفیعی سه گنبد 27 رحمان  کیال 
13 سمیراکیوانی دلوئی 28 مهدی  خادمیان 
14 محمدرسول رمضانی  29 علیرضا  فروردین 
15 رضا رضا نسب  30 مسعود ضرابی 

لطفا" ثبت نام خودرا درلینک های زیر قطعی بفرمایید. توضیح اینکه درهر کددوره امکان ثبت نام 3 نفر وجوددارد . لینک های جدید متعاقبا" اعلام می گردد.

افرادی که اسم آنها درجدول بالا می باشد فقط مجاز به ثبت نام دردوره های ذیل می باشند اشخاص دیگر درصورت ثبت نام , ازدوره حذف می گردند.

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2681195/312998/a3e83cad574f03f302dbc2dd19e32af9

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2681212/312998/a3e83cad574f03f302dbc2dd19e32af9

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2682537/312998/a3e83cad574f03f302dbc2dd19e32af9

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2682545/312998/a3e83cad574f03f302dbc2dd19e32af9

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2682595/312998/a3e83cad574f03f302dbc2dd19e32af9