اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی
1398/02/05 تعداد بازدید: 394
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی

لینک ثبت نام در پورتال سازمان لطفا" هرچه سریعتر ثبت نام خود را در پورتال سازمان قطعی نمائید .

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی

محمدنوفرستی مصطفی موسوی فر سیدعلیرضا سجادی- محمدجواد ابراهیمی مقدم حمید کاظمی تهرانی

امیررضا عباس زاده سجاداسدالله زاده حسن جوادزاده طباطبائی-علیرضا شادکام سجادمحمدزاده

احسان فتحی- سجادصانعی حسن دماوندی- علی طاهری محسن میرزائی علی هنری محمدامین کریمیان

محمدحسین طاهریان محمدرضا کاظم پور- مسعودنوروزیان محمدعلی آبادیان سید محمدامین مشتاقی

رضا بهرامی راد-بهنام جفائی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 305 کارگاه تکنولوژی  ساختمان

-          شروع کلاس : روز دوشنبه مورخ 98/1/19 ساعت 8صبح

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2799733/312998/2fac8fef70292da6beefb12befb6b8ac