اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکار الکترونیکی
1399/04/10 تعداد بازدید: 181
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکار الکترونیکی

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی مدیر کسب و کار الکترونیکی جهت شرکت در دوره  طبق جدول زیر اعلام میشود:

 

اسامی قبول شدگان نهایی و لیست ذخیره ( به ترتیب نمره آزمون)

گروه شنبه (آنلاین)  

دوشنبه و چهارشنبه (حضوری)

1- الهه قاسمی 2- معصومه حیدری 3- عالیه آخوندزاده

4- محمد امین باقرزاده – 5- فرشته قربانیان – 6- سید امیر علی کلاتی

 

ذخیره: 7 – مرضیه فانی – 8 – هاله غفوریان

 

 

گروه شنبه (آنلاین)

یک شنبه و سه شنبه (حضوری)

1-علیرضا خشنود – 2- هما پورنعیم -3- مجتبی بیگی

4 – سروش مهربان -5- نرجس بداغی - 6- محمد مهدی سلیمانی

 

ذخیره: 7- ام البنین ناصری – 8 – سبحان داروغه

 

 

 

 

-          شروع کلاس: شنبه 14 تیر  1399 ساعت هشت صبح (لینک دوره آموزش آنلاین  پیامک میشود)

-          محل برگزاری آنلاین: لینک دوره آموزش آنلاین

-          محل برگزاری کارگاه: مرکز ارم طبقه دوم اتاق 301 کارگاه اتوماسیون صنعتی

-          در صورت عدم حضور در جلسه اول، از لیست ذخیره برای حضور در کلاس دعوت میشود.