اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی - برگزاری دوره به صورت مجازی
1399/07/24 تعداد بازدید: 39
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی - برگزاری دوره به صورت مجازی

 

شروع دوره آموزشی مدیرکسب وکارالکترونیکی  

یکشنبه مورخ 99/7/27ساعت 8صبح

شروع کلاس روزهای شنبه تا چهارشنبه  ازساعت 8 الی 11

کارآموزان محترم لطفا" هرچه سریعتر ثبت نام خودرادرپورتال سازمان قطعی نمایید .

 

لینک دسترسی به سامانه آموزش مجازی برای پذیرفته شدگان ارسال می شود

 

اسامی قبول شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی

1-فرهادخوش خرام یامی2-زهراساعی مهدی آباد 3-نازنین السادات واحدی4-سحرسهرابی5-هدی محمدی

6-نوشین منیری منش 7-سعید عشقی 8-سید امیرمحمدقدمی 9-احمدمدیری 10-نیلوفرگلیار

11-امیررضا سجادی 12-زهراشمسی 13-حجت شکور14- سوسن برآور15-سمانه پیروزمند

16-سیدفرزانه عطاری 17-رضا ساقی 18-علی زنگنه نیازآبادی

لینک ثبت نام درپورتال سازمان : برای پذیرفته شدگان ارسال می گردد

تذکر مهم : درج عکس درهنگام ثبت نام درپورتال سازمان الزامی می باشد