اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)
1397/11/16 تعداد بازدید: 477
print
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP) طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

امیرایزدپناهی دانیال محمدزاده علی باقری مهدی ناجی-مسعوددری-جوادنصرالله زاده جوادمحمدی-

باقرصفدری- علی فیضی امیردهقان مقدم امیرحسین باقری کامران قندهاری نیا-محمدمهدی کرابی -

امیرحسین گرجی یزدی-سیدحامدخجسته حسینی سیدسعید سیدی واعظ دانیال مهان بخش بهنام امیریان

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 305 کارگاه تکنولوژی  ساختمان

-          شروع کلاس : روز سه شنبه مورخ 23/11/97 ساعت 8صبح

-          مهلت ثبت نام درپورتال سازمان تاروز یکشنبه مورخ 21/11/97است

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2744140/312998/99e597fed2c4ae581022801e61ac0f78