اسامی پذیرفته شدگان قطعی دوره طراحی سایت با DHTML
1397/06/19 تعداد بازدید: 649
print
اسامی پذیرفته شدگان قطعی دوره طراحی سایت با DHTML

تاریخ شروع دوره : چهارشنبه 97/6/21

 

محل تشکیل کلاس در مرکز مهارتهای پیشرفته ارم واقع درمیدان فردوسی بلوارشهید صادقی - شهیدصادقی 27طبقه اول کارگاه وب می باشد

لطفا" قبل از 97/6/21ثبت نام خودرا درلینک زیر قطعی بفرمایید .

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2584696/312998/750104c4d98d45a9ebd838ad17143cd5

شروع کلاسها از روز چهارشنبه 97/6/21 ساعت 8 در کارگاه وب میباشد. عدم حضور در جلسه اول به منزله انصراف از دوره می باشد.

اسامی پذیرفته شدگان دوره طراحی سایت با dhtml

1 سوسن مست علی

2 نیره پیامی

3 نائله کمال احمدی

4 نصیبه بلوری حجار

5 مرسا نظری

6 الناز معمارباشی

7 فاطمه ابراهیم زاده موسویان

8 مریم خداپرست

9 وحید قلی نژاد

10 مهسا جاودان مهر

11 مرضیه شهرکی

12 احسان محمدپور

13 امیر خزاعی

14 امین ایمانی

15 مصطفی قدمگاهی

16 جعفر جعفرپور

17 مهدی مختاری

18 محمد میرشاهی

19 محمد اصغری

20 حسین فلاح