اسامی قبول شدگان نهائی دوره پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
1398/01/29 تعداد بازدید: 432
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارmatlabطبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارMATLAB

حامدحسین زاده صراف علی علیزاده الهام احمدی مقدم علی سهیلی نژاد- الهه حجار- مرتضی عدنانی -

محمودغفاری علی ایوبی ایمان عابدیان

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 307 کارگاه رباتیک  

-          شروع کلاس : روز چهارشنبه مورخ 98/1/21 ساعت 8 صبح

 

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2782804/312998/dd8501ffb4681f45d44984e1f8bb5160

      مهلت باقیمانده برای ثبت نام درپورتال سازمان 25ساعت