اسامی قبول شدگان نهائی دوره تکنیک های مدیریت ورهبری
1398/01/29 تعداد بازدید: 472
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره تکنیک های مدیریت ورهبری

 

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری

مهدی آذرشب نیلوفربیرامی احمد آئینه چی- مریم مددی- سیدسجاد شاهچراغیان عمادالدین حاجی بصری مهدی امامیون

سپیده بلند نظر-خسروحافظی مطلق هادی مهرجو-جوادقربانی داودنظیفی جعفرآبادی- وجیهه یعقوبیان محبوبه دلیری سیدعلیرضا سجادی

 

محل برگزاری دوره: مرکز ارم طبقه زیرزمین   اتاق 126

شروع دوره آموزشی: سه شنبه 98/1/20 ساعت 8 صبح

لینک ثبت نام درپورتال سازمان 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2782290/312998/43aed0f6b735c2a7f3acbbbf2c546386