اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی درmatlab
1398/10/16 تعداد بازدید: 230
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی درmatlab

تکمیل ظرفیت به تعداد6نفر متقاضیان تکمیل ظرفیت روزهای فرد درساعت اداری به کارگاه مراجعه نمایند .

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی درmatlab طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 45 ساعت

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی درmatlab

علی اصغربامداد- مصطفی ارشد مریم جهان پناه مهدی آزموده سیدمحمدعلی ناصری جوارشک هانیه حسینی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 307 کارگاه برق

-          شروع کلاس : روز شنبه  مورخ 98/11/5 ساعت 8صبح

-          لطفا" قبل از تاریخ 98/11/5 ثبت نام خودرادرپورتال سازمان قطعی نمائید .

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3023614/312998/10785f6afc26ccbd13a758cd450fddf8