اسامی قبولشدگان دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت
1398/09/18 تعداد بازدید: 501
print
 اسامی قبولشدگان  دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

برادران ( شیفت عصر)

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت طبق جدول زیر اعلام میشود.

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت

جوادعابری نادرمحسنی فر- محمدسعید خدیوفر-محمدنیازی محمداصغری- مرتضی خسروی آرمین فرنیایی

محمدعباسپور- مسعودمردانی مصطفی دررودی شهرام بوستان

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه 1 اتاق 207 کارگاه شبکه  

-          شروع کلاس : روز شنبه مورخ98/9/2 ساعت 14/30عصر

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2990658/312998/03152ebb62ef1d0ea5da914632545cf6

 

-