آمادگی شغلی
1397/10/18 تعداد بازدید: 197
print
آمادگی شغلی

مطابق دستورالعمل طرح کارورزی گذراندن دوره آمادگی شغلی جهت متقاضیان الزامی می باشد. ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/10/25 نام استاد: آقای رجبیان

عنوان دوره : آمادگی شغلی

تاریخ برگزاری دوره : 97/10/25 لغایت 97/11/14              روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه                شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 11-8        ساعت آموزش : 45ساعت

تاریخ مصاحبه ورودی : سه شنبه 97/10/25 ساعت 9صبح

آمادگی شغلی شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و شامل کارهایی چون بررسی و شناخت مشاغل مورد نظر
بررسی جریان کار و فعالیت ها بررسی و شناخت مواد، تجهیزات، ابزار و ماشین آلات مربوط بکارگیری موضوعات و
مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار و.... شناسایی و تعریف مساله و ارائه راه
حل مساله تصمیم گیری حل مساله مدیریت اضطراب و بیان نافذ وگفتار تاثیر گذار بررسی، تعاریف و عناصر
ارتباطی انتقال پیام و دریافت پیام استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره ادراک و ارتباط در مذاکرات اصول و فنون
مذاکرات اثربخش مشارکت دادن افراد در کارگروهی حل تعارض در کارهای گروهی کارگروهی و تیمی می باشد.