آغاز اجرای برنامه "سه شنبه مهارتی" در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
1396/07/24 تعداد بازدید: 478
print
آغاز اجرای برنامه "سه شنبه مهارتی" در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته ارم مشهد

اولین برنامه همایش سه شنبه مهارتی این هفته برگزار خواهد شد. در صورت تمایل به دریافت تاییدیه شرکت در همایش میتوانید در لینک ذیل ثبت نام کنید.ثبت نام  یا شرکت در همایش برای عموم آزاد و رایگان می باشد.عنوان همایش این هفته  ◀️آینده وب ▶️ و سخنران همایش جناب آقای مهندس احمد جنتی فرد هستند 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2336750/312998/b395e02e204bdc0a5598a1db8fa700e5