آزمون های معوقه تاریخهای 26تیرماه 99- 30مرداد99-13شهریور99
1399/06/04 تعداد بازدید: 345
print
آزمون های معوقه تاریخهای 26تیرماه 99- 30مرداد99-13شهریور99

 اطلاعیه بسیار مهم درباره آزمونهای معوقه تاریخهای 

۹۹/۰۴/۲۶✅
۹۹/۰۵/۳۰✅
وآزمون                   ✅ ۹۹/۰۶/۱۳
 
 
✳آزمونهای فوق الذکر طی چند روز و از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه لغایت پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
 
❇کارت ورود به جلسه کارآموزان حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۲ شهریور از پورتال سازمان قابل دریافت میباشد.(امکان چاپ کارت ورود به جلسه بعد از این تاریخ وجود ندارد.)
 
 
سامانه کارت ورودبه جلسه آزمون و اعلام نتایج