گردهمایی تبیین و تفسیر دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم
1398/04/01 تعداد بازدید: 89
print
گردهمایی تبیین و تفسیر دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

گردهمایی تبیین و تفسیر دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای با حضور مدیرکل آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و موسسین آموزشگاه ها در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 6 مشهد ، این گردهمایی با حضور مدیرکل و معاون آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی و رئیس اداره آموزشگاه های آزاد اداره کل،رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم ، کارشناسان اداره آموزشگاه های آزاد استان و موسسین آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد برگزار شد.

این مراسم که به منظور تبیین و تفسیر آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای برگزار شد ، با بررسی  بندهای مختلف آیین نامه همراه بود.

این مراسم با پرسش و پاسخ ادامه یافت که راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن موارد اعلام شده توسط دکتر مصباح ارائه شد.

در پایان این مراسم مسابقه پیامکی برگزار شد و به نفرات برتر جوایز اهدا گردید.