نشست مشترک رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم با معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
1398/08/11 تعداد بازدید: 163
print
نشست مشترک رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم با معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

نشست مشترک رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم با معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد، این نشست که در محل دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد در آن به تعامل هر چه بیشتر مراکز آموزش فنی و حرفه ای با دانشگاه ها تاکید شد .

در این جلسه مقرر گردید دوره های مهارتی از طریق مراکز آموزش آزاد فنی و حرفه ای دانشگاه با همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردد.