معرفی نوع فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به سبب تسهیل در اجازه فعالیت در ایام کرونا
1399/12/01 تعداد بازدید: 42
print
معرفی نوع فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به سبب تسهیل در اجازه فعالیت در ایام کرونا

امضاء: رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نظرات:

loader