مرحله دوم ثبت نام رشته های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ 7 لغایت 21 اسفندماه
1399/12/06 تعداد بازدید: 95
print
مرحله دوم ثبت نام رشته های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ 7 لغایت 21 اسفندماه

امضاء:مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 

ثبت نام

http://portaltvto.com/olampiad/signup/step1

نظرات:

loader