فراهم شدن امکان ارسال مشکلات انتقادات و پیشنهادات به منظور اصلاح روشها و بهبود فرآیندهای آزمون در پورتال جامع سازمان
1399/07/19 تعداد بازدید: 26
print
 فراهم شدن امکان ارسال مشکلات انتقادات و پیشنهادات به منظور اصلاح روشها و بهبود فرآیندهای آزمون در پورتال جامع سازمان

امضاء: مدیرکل سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

نظرات:

loader