درخواست معرفی بانوان فعال در زمینه مشاغل خانگی جهت اشتغال ظرف مدت یک هفته
1399/06/24 تعداد بازدید: 22
print
درخواست معرفی بانوان فعال در زمینه مشاغل خانگی جهت اشتغال ظرف مدت یک هفته

 

امضاء: مدیرعامل سازمان شهرداری

نظرات:

loader