برگزاری نشست مشترک رئیس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم با رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان
1396/07/12 تعداد بازدید: 34
print
برگزاری نشست مشترک رئیس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم با رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان

در جهت گسترش زمینه‌های همکاری و اشاعه فرهنگ مهارت‌آموزی در بین تعاونگران عضو اتاق تعاون استان، رئیس مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته فنی و حرفه‌ای ارم مشهد به نمایندگی از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، نشست مشترکی با رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان برگزار نمود.
در این نشست توانمندی‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی معرفی شد و در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تعاونگران اعلام آمادگی گردید که مورد استقبال اتاق تعاون قرار گرفت و مقرر شد این آموزش‌ها به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای واگذار گردد.

نظرات:

loader