برگزاری دوره روش نوین تدریس (پداگوژی) ویژه مربیان جدیدالاستخدام
1396/10/11 تعداد بازدید: 412
print
برگزاری دوره روش نوین تدریس (پداگوژی) ویژه مربیان جدیدالاستخدام

دوره آموزشی روشهای نوین تدریس(پداگوژی) ویژه مربیان جدیدالاستخدام در مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم آغاز شده است.

این دوره به مدت 90 ساعت برای 20 نفر از مربیان جدیدالاستخدام استان با مربیگری آقای دکتر رجبیان از روز شنبه 9 دی ماه آغاز شده و تا 20 دی ماه ادامه دارد.

همزمان با برگزاری این دوره مسئولین ستادی اداره کل ضمن بازدید از روند برگزاری دوره به اهمیت فراگیری فنون تدریس توسط مربیان جدیدالاستخدام اشاره نمودند.

گفتنی است مجوز برگزاری این دوره در استان برای نخستین بار از سوی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای صادر شده است.