بازدید کارآموزان دوره مدیر منابع انسانی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم از کارخانه پودر شیر مشهد
1396/12/08 تعداد بازدید: 175
print
بازدید کارآموزان دوره مدیر منابع انسانی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم از کارخانه پودر شیر مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد، صبح روز گذشته کارآموزان دوره مدیر منابع انسانی بهمراه مربی دوره خانم حسینی از بخش مدیریت منابع انسانی کارخانه پودر شیرمشهد بازدید کردند.

این بازدید در راستای سیاست سازمان برای قرار گرفتن کارآموزان در محیط واقعی کار توسط مرکز برنامه ریزی شد و خانم مستغنی مدیر منابع انسانی کارخانه بعنوان سرپرست، در این برنامه بازدیدکنندگان را همراهی کرد و به شرح عملکرد واحدهای مربوط به این حوزه پرداخت.