بازدید ناظر معین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم
1396/10/14 تعداد بازدید: 160
print
بازدید ناظر معین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

در راستای اجرایی نمودن طرح نظارت پویا در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، روز گذشته ناظر معین سازمان از مرکز شماره 6 مشهد بازدید کرد.

ایمان برزگران با حضور در کارگاه های آموزشی مرکز با مربیان و کارآموزان دوره ها تبادل نظر کرد و موارد مربوط به این طرح از قبیل تجهیزات، نحوه برگزاری دوره و ... را مورد بررسی قرارداد.

کارشناس مشاوره و هدایت شغلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، از واحدهای آموزش، مشاوره، آزمون و آموزشگاههای آزاد مرکز نیز بازدید کرد و عملکرد مرکز در این حوزه ها را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

لازم به ذکر است این طرح در راستای سیاست های نظارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت بهبود کیفیت آموزش در سراسر کشور اجرا می گردد.